Informatii utile

Cursurile din cadrul platformei vor fi disponibile cel puțin 3 luni, iar accesul la ele este permis 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Metodologia didactică utilizată este metoda de comunicare ONLINE prin: documente scrise și conținut multimedia: audio și video.

Programul de pregătire este constituit dintr-un curs scris interactiv, prezentat prin intermediul unui browser de Internet, care poate avea atașat conținut multimedia (audio și video). Cursul poate fi descărcat, de către cursanți, în vederea printării sau parcurgerii în mediul OFFLINE. În această ultimă situație conținutul multimedia nu mai este disponibil din punct de vedere tehnic.

Înscrierea la un curs de educație medicală (farmaceutică) la distanță se face prin intermediul platformei ONLINE. După completarea formularului online de înregistrare, sistemul va crea automat un cont accesibil doar prin intermediul adresei de e-mail a cursantului și a unei parole unice.

La sfârșitul fiecărui curs, cunoștințele însuțite sunt evaluate printr-un test grilă care va conține un număr minim de 10 întrebări pentru fiecare 6 ore de învățare efectivă. Pragul de promovare este reprezentat de răspunsul corect la minimum 75% din întrebări. Fiecare întrebare are alocat un timp de 3 minute. Cursantul are posibilitatea să acceseze testul grilă în vederea rezolvării de maxim 2 ori.

După completarea testului, rezultatul acestuia va fi contorizat prin intermediul sistemului de management al platformei ONLINE. Răspunsurile vor fi verificate de comisia de evaluare asociată fiecărui curs.

Lista cu participanții la program, care au răspuns corect la peste 75% din intrebari, va fi trimisă, după caz, Colegiului Medicilor, Colegiului Farmaciștilor sau Colegiul Medicilor Veterinari.

Absolvenții unui curs vor primi la adresa specificată în formularul de înregistrare online certificatul de absolvire al cursului, validat după caz de C.M.R., C.F.R. În certificatul de absolvire vor fi specificate: numele cursantului, titlul cursului și numărul de credite cu care a fost creditat acesta.

Programul de educație medicală continuă la distanță desfășurat prin intermediul platformei educative ONLINE "Cursuri medicale" urmărește ca obiective:

  • furnizarea de informație medicală de specialitate, de ultimă oră;
  • ca medicii și farmaciștii din toate specialitățile să aibă acces, astfel, la informații practice utile în domeniul lor de activitate, în procesul de diagnostic și tratament;
  • ca, prin studiu individual, medicii din toate specialitățile și farmaciștii să își exercite gândirea medicală și să își îmbunătățească capacitățile de analiză și de asimilare a unor noi cunoștiințe;
  • să amelioreze calitatea procesului educativ medical;
  • să asigure o pregătire profesională continuă a medicilor și farmaciștilor .

Cursurile desfășurate prin intermediul platformei "Cursuri medicale" au ca suport teoretic articole scrise de medici specialiști, voci autorizate în specialități cu preponderență clinică și paraclinică, farmaciști. Fiecare curs va avea o anumită tematică, aleasă în funcție de frecvența afecțiunii/patologiei respective în practica medicală sau farmaceutică. Validitatea științifică a articolelor este asigurată atât de prestigiul autorilor, cât și de girul profesional al Universității din care aceștia fac parte.