Acord de confidentialitate

Prin accesarea acestui site si prin completarea formularelor online, utilizatorii sunt de acord ca datele personale (nume, prenume, telefon, adresa, adresa) sa intre in baza de date a companiei Versa Puls Media. Informatiile personale puse la dispozitia website-ului www.cursurimedicale.ro (alias: www.emcd.ro si www.efcd.ro). sunt protejate in conditiile Legii 677/2001.

Versa Puls Media isi rezerva dreptul de a prelucra, publica si utiliza in scopuri statistice si de marketing informatiile mai sus mentionate, fara alte obligatii si plati ulterioare fata de cei ce au furnizat aceste date.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Versa Puls Media SRL – Green Gate Offices – Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, Et. 11, Sector 5, Bucuresti, Versa Puls Media se obliga sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime si sa inceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, in mod gratuit, conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

De asemenea, utilizatorul isi poate exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi: sa obtina o data pe an confirmarea faptului ca datele sunt sau nu prelucrate, sa intervina asupra datelor furnizate, sa se opuna prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lui particulara. Versa Puls Media este inregistrata ca operator la ANSPDCP sub nr. 1.766.

Versa Puls Media se obliga sa nu faca publice unor terte persoane datele personale furnizate de utilizatori, in afara cazului in care acest lucru este necesar pentru a respecta legea si/sau procedurile judiciare. Versa Puls Media nu-si asuma nici un fel de responsabilitate pentru situatiile in care utilizatorul isi publica adresa sau orice alte date personale, din proprie initiativa.

Versa Puls Media isi rezerva dreptul de a modifica, revizui si completa oricand aceste reguli care vor intra efectiv in vigoare din momentul postarii lor pe site.